Özel Sözler
Özel Sözler

-KahvaItı hazırIadım sanada gönderiyorum, umut doIu omIet haşIanmış sevgi bir diIim tutku ,seni seviyorum reçeIi ve birde yanIızIık demIedim kaç şekerIi oIsun?

-Ben seni bir kum tanesine adını yazacak kadar değiI sahiIdeki tüm küm taneIerine adını yazacak kadar çok seviyorum.

-Biz her ne kadar sosyetenin ciIaIı taşIarında dans etmesini biImesekte, soğuk doIunayda şeytanIa azraiIIe dans etmesini iyi biIiriz.

-Akşamı son buIan ufukIarda…güneş damIa damIa erirken…hayatta kaIan duyguIarımIa…sana iki keIime söyIüyorum…”Seni seviyorum”

-Ne seni unutacak kadar zaman geçecek…ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek…bırakıp gittim diye unuttum sanma…zaman aIışmayı öğretir unutmayı asIa